Osobná fyzická analýza

.

Osobná fyzická analýza

Osobná fyzická anylýza – je určená všetkým, ktorých zaujíma ako v skutočnosti „na tom sú“. Ponúkame dve varianty
1. Základná osobná fyzická analýza – použitie špeciálnej váhy so segmentálnou telesnou analýzou, ktorá metódou bioelektrickej impedancia meria hmotnosť, pomer tuku v tele, obsah vody, % svalovej hmoty, BMR, BMI, metabolický vek, typ skladby tela, viscelárny tuk, vyváženosť postavy. Výsledok elektronicky alebo v papierovej forme. Jedno stretnutie. Cena 15€
2. Kompletná osobná fyzická analýza: váženie + meranie (obvodové miery) + fotenie + diagnostika pohybového aparátu (testy mobility, sily, skrátených svalov, pohybových stereotypov ). Analýza získaných údajov + doporučenie príp. nastavenie tréningového plánu. Dve stretnutia. Cena 30€