Family joga (3-6r. + 1dosp.)

.

Family joga (3-6r. + 1dosp.)

Family joga je super zážitok !

Cvičenie detskej jogy s rodičmi je vhodné pre malé deti 3-6 rokov. Pre dospelákov je zábavné stať sa na chvíľu dieťaťom, chovať sa spontánne a uvoľnene. Spoločné cvičenie jogy pomáha posilniť rodinné puto, zatiaľ čo sa členovia vzájomne podporujú a skvelo bavia. Pri Family joge sú v hlavnej úlohe partnerské a skupinové pozície, ktoré robia jednotlivé lekcie zábavné a užitočné pre všetkých.. Cvičenie jogy prináša deťom aktívny pohyb, radosť a vnútorné naplnenie, pozitívne pôsobí na koncentráciu, rozvíja kreativitu, intuíciu, schopnosť sebavyjadrovania a podporuje ich sebavedomie. Popri hre sa naučia základy jogových ásan, ktoré sú prispôsobené ich veku a vnímaniu.

Lekia je určená pre dieťa vo veku 3-6 rokov a jedného z rodičov alebo inej osoby ( starší súrodenec, starý rodič ).